Úverový register pomáha spotrebiteľom a veriteľom zabezpečiť transparentnosť a spoľahlivosť pri poskytovaní a vyhodnocovaní úverov.