Financovanie výstavby domu – ako na to?

Stavba vlastného domu je pre niekoho zaujímavejším riešením ako kúpa hotového. Ak sa chystáte stavať dom a potrebujete získať prehľad o možnostiach financovania jeho výstavby, v nasledujúcom článku Vám priblížime na čo je dôležité dávať pozor a čo zohľadniť pri výbere banky.

Ako to funguje?

Čerpanie hypotéky na financovanie výstavby domu má niekoľko špecifík. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že peniaze banky uvoľňujú postupne v tzv. tranžiach. Banky sú totiž ochotné požičať peniaze iba vo výške hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Keďže hodnota stavby je na začiatku nízka a postupne rastie s ďalšou výstavbou, aj banka uvoľňuje peniaze postupne. Vy staviate ďalej, hodnota nehnuteľnosti stúpne a banka uvoľní ďalšiu tranžu až po ukončenie výstavby a dočerpanie celkovej výšky hypotéky.

Požiadavkou, ktorú potrebujete splniť aby ste vôbec mohli požiadať o hypotekárny úver na stavbu domu, je mať stavebný pozemok a vydané stavebné povolenie. Na načerpanie hypotéky bude nevyhnutné, aby bolo stavebné povolenie právoplatné. Ďalším základným kritériom, ktoré môže prekvapiť je zabezpečenie prístupovej cesty k pozemku, čo je dôležité nielen pre Vás ale aj pre banku. Tá si uplatňuje záložné právo na financovanú nehnuteľnosť a z tohto titulu bude vyžadovať dostatočné právne zabezpečenie prístupu k nej.

Uvoľnenie tranže vždy závisí od zvýšenia aktuálnej hodnoty stavby, ktorú treba zdokladovať uhradenými faktúrami, aktuálnou fotodokumentáciou či položkovým rozpočtom. Aj tu záleží na výbere banky, pričom platí, že najlepšia je tá, ktorá na uvoľnenie ďalšej tranže vyžaduje najmenej dokladovania.

Ak ste získali hypotéku na budúcu hodnotu nehnuteľnosti, výška prvej tranže závisí od hodnoty pozemku na ktorom idete stavať a pohybuje sa v rozmedzí 60-100% jeho hodnoty. Druhá tranža sa potom spravidla odvíja od hodnoty nehnuteľnosti v okamihu, kedy ju možno zapísať do katastra nehnuteľností ako rozostavanú stavbu. Na to je potrebné postaviť základy a vytiahnuť múry tak, aby bol rozoznateľný pôdorys stavby. Zvyšné tranže sa potom odvíjajú od narastajúcej hodnoty stavanej nehnuteľnosti určenej znalcom.

Na banke záleží

Pri financovaní výstavby domu je najdôležitejším kritériom rýchle a bezproblémové uvoľňovanie finančných prostriedkov. Na tom treba založiť správny výber banky.

V prvom kole treba vyberať podľa toho, či viete založiť inú nehnuteľnosť alebo iba stavebný pozemok s domom, ktorý sa chystáte stavať. Tu sa výber vhodných bánk zužuje, pretože iba niektoré banky sú ochotné akceptovať založenie nehnuteľnosti, ktorá nie je Vaša (napr. rodičovský dom či byt).

Druhým dôležitým parametrom pri výbere banky je počet tranží, v ktorých banka uvoľňuje peniaze, pričom platí, že čím menej týchto tranží je, tým menej dokladovania si čerpanie hypotéky vyžaduje.

Ďalšími dôležitými parametrami je výška budúcej hodnoty zabezpečenia, teda hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, ktorú banka akceptuje a tiež LTV, teda celkový percentuálny pomer financovania hypotékou, ktoré banka umožňuje.

Až úplne na poslednom mieste pri zvažovaní banky by mala byť celková preplatenosť úveru, teda koľko klient zaplatí na úrokoch, poplatkoch, posudkoch a podobne.

Zhrnutie

Financovanie výstavby domu hypotékou je oveľa zložitejšie a zdĺhavejšie ako pri kúpe hotového domu alebo bytu, a závisí do veľkej miery aj od Vašej situácie. Ak už máte pozemok, prípadne ste dom začali stavať za vlastné alebo viete založiť ďalšiu nehnuteľnosť, Vaša štartovacia pozícia bude výhodnejšia. Ak potrebujete zafinancovať celú výstavbu, prípadne aj kúpu pozemku, bude Vaša situácia o to zložitejšia a možno sa nevyhnete aj kombinácii viacerých úverov.

Netreba pritom zabúdať, že pri financovaní výstavby domu je najdôležitejší čo najhladší priebeh čerpania hypotéky a čo najmenej papierovania. Nechajte si preto pri výbere banky poradiť od profesionálov, ktorí Vám zároveň pomôžu vybaviť a zabezpečiť dokladovanie pre jednotlivé tranže a postarajú sa Vám o plynulé čerpania úveru.