Hypotéka pre mladých

Mladí ľudia majú možnosť získať pri čerpaní hypotéky na bývanie isté zvýhodnenie.

Do 31.12.2017 to bol príspevok pre mladých vo forme zníženia úrokovej sadzby o 3% (-1% banka, -2% štát). Od 1.1.2018 však Ministerstvo financií SR zaviedlo namiesto zvýhodneného úroku tzv. daňový bonus na zaplatené úroky.

Na nasledujúcich riadkoch Vám priblížime, aké sú podmienky pre jeho uplatnenie a aký je postup.

Akú výšku bonusu môžete očakávať?

Výška daňového bonusu je ohraničená dvoma limitmi:

  • možno ho uplatniť vo výške 50% zo zaplatených úrokov v danom kalendárnom roku a
  • najviac vo výške 400 € za jeden rok.

Nárok na uplatnenie bonusu trvá 5 rokov čerpania hypotéky.

Aké sú podmienky?

Hlavnými podmienkami pre uplatnenie tohto daňového bonusu sú:

  • vek žiadateľa do 35 rokov,
  • hypotekárna zmluva uzatvorená po 31.12.2017,
  • priemerný mesačný príjem žiadateľa v kalendárnom roku predchádzajúcom roku uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR  (napr. v roku 2019 bola priemerná mesačná mzda 1 092 €, 1,3-násobok je v tomto prípade 1 419,6 €),
  • zvýhodnenie sa uplatňuje len z výšky maximálne 50 000 € poskytnutého hypotekárneho úveru,
  • hypotekárny úver musí byť poskytnutí na bývanie – to zahŕňa kúpu nehnuteľnosti, výstavbu domu alebo jeho rekonštrukciu.

V prípade dvoch hypotekárnych dlžníkov, napr. partneri či manželia, sú podmienky rovnaké, s tým rozdielom, že pri mesačnom príjme sa vychádza zo súčtu príjmov dlžníka a spoludlžníka.

Aký je postup?

Ak spĺňate vyššie uvedené zákonné podmienky na uplatnenie bonusu, v prvom rade potrebujete od banky získať Potvrdenie o zaplatených úrokoch.

Niektoré banky Vám ho sprístupnia v internet bankingu, niektoré ho posielajú automaticky, pri niektorých si ho musíte vyžiadať na pobočke (viď tabuľka nižšie). Banka má na jeho vystavenie lehotu 30 dní, nepodceňte to teda a zabezpečte si ho s časovým predstihom.

Daňový bonus na splácanie hypotéky pre mladých sa môže uplatniť raz ročne po uplynutí zdaňovacieho obdobia a to:

  • cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň u svojho zamestnávateľa – doložíte vyššie uvedené potvrdenie a čestné vyhlásenie o tom, že hypotekárna zmluva nebola uzavretá pred 1.1.2018 – stihnúť to musíte do 15. februára alebo
  • cez daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby na príslušnom daňovom úrade – k daňovému priznaniu nezabudnite pripojiť potvrdenie o zaplatených úrokoch.

Pozor na refinancovanie

Ak máte hypotéku spred roku 2018 s priznaným štátnym príspevkom pre mladých, rozmyslite si jej refinancovanie – to je totiž jedným z dôvodov porušenia podmienok na priznanie štátneho príspevku pre mladých a dôvod pre vrátenie plnej sumy dovtedy poskytnutého príspevku. Zo zákona však nemusíte štátny príspevok pre mladých vrátiť po uplynutí 4. roka čerpania hypotéky, preto ak zvažujete refinancovanie, odporúčame Vám počkať s ním aspoň do uplynutia tohto obdobia.

Zhrnutie

Výhodou aktuálneho nastavenia daňového bonusu pre mladých je to, že každý má rovnaké podmienky, bez ohľadu na banku, v ktorej hypotekárny úver čerpáte.

Nevýhodou je, že pri schválení hypotekárneho úveru nemáte automaticky istý aj daňový bonus, musíte si ho totiž sami správnym spôsobom a v stanovenej lehote uplatniť a daňový úrad Vám ho musí na základe podaného daňového priznania prideliť formou refundácie.

Myslite na to v predstihu a potvrdenie o zaplatených úrokoch si zabezpečte dostatočne skoro.

Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na nás a my Vám ochotne pomôžeme so získaním Vášho bonusu.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu