Hypotéka pre živnostníka / SZČO

Hypotéka pre živnostníka/SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) je hypotéka určená pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť bez zriadenia právnickej osoby. Tieto hypotéky môžu byť poskytované bankami alebo inými finančnými inštitúciami a môžu mať rôzne podmienky a požiadavky v závislosti od konkrétnej inštitúcie a situácie klienta.

Pri žiadosti o hypotéku pre SZČO bývajú požadované podobné dokumenty ako pri žiadosti o hypotéku pre fyzické osoby, avšak banky môžu klásť väčší dôraz na posúdenie finančnej situácie žiadateľa a stabilitu jeho zárobkov, nesmieme zabúdať ani na dĺžku trvania živnosti, keďže SZČO nemajú rovnaký typ príjmu ako zamestnanci.

Čo môže od žiadateľa požadovať banka?

  • daňové priznania alebo potvrdenia o príjmoch z predchádzajúcich rokov
  • finančnú správu o stave podnikateľskej činnosti a hospodárenia
  • bankové výpisy preukazujúce pravidelné príjmy
  • faktúry z predchádzajúceho obdobia

Je dôležité si pred podaním žiadosti overiť požiadavky konkrétnej banky alebo finančnej inštitúcie, pretože sa môžu líšiť v závislosti od ich „politiky“, a tým pádom nemusí žiadateľ dostať požadovanú výšku hypotéky.

Je tiež dobré poradiť sa s finančným sprostredkovateľom, aby ste získali čo najlepšie podmienky, relevantné informácie a pomoc pri tomto procese.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu