Rodinný rozpočet – ako ho správne nastaviť?

Nadobudnutie kontroly nad rodinnými financiami je základom pre zdravé hospodárenie a dosiahnutie finančnej stability. Jedným z najúčinnejších nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je zostavenie rodinného rozpočtu. Tu je pár krokov, ako na to:

 1. Analyzujte Vaše príjmy a výdavky
  Prvým krokom pri zostavovaní rodinného rozpočtu je sledovať Vaše príjmy a výdavky po určité obdobie. Môže to byť mesačné sledovanie alebo dlhšie, aby ste získali jasný prehľad o Vašej finančnej situácii.
 2. Zaznamenávajte svoje príjmy a výdavky
  Evidencia príjmov a výdavkov môže byť realizovaná prostredníctvom klasického zápisu do zápisníka alebo papiera, alebo pomocou aplikácií na mobilných telefónoch alebo dokumentov na počítači (vedenie v Exceli).
 3. Spočítajte Vaše príjmy a výdavky zvlášť
  Zrátajte svoje čisté príjmy a tiež pravidelné výdavky, ako sú účty, platby za telefón, internet, hypotéky alebo úvery. Potom identifikujte tie, ktoré sa opakujú každý mesiac.
 4. Porovnajte príjmy a výdavky
  Porovnajte svoje príjmy a výdavky a uistite sa, že Vaše príjmy vždy presahujú Vaše výdavky. Ak nie, budete musieť nájsť spôsoby, ako znížiť výdavky.
 5. Prehodnoťte a dohodnite sa na novom rozpočte
  Ak sú Vaše výdavky vyššie ako príjmy, prehodnoťte Vaše výdavky a dohodnite sa ako rodina na novom rozpočte. Zvážte možnosti úspor, ako napríklad zrušenie nepotrebných predplatných alebo efektívnejšie nakupovanie potravín.
 6. Nastavte nový rodinný rozpočet
  Stanovte si nový rozpočet, ktorý určí, koľko môžete každý mesiac minúť, aby ste zostali v pluse. Rozdeľte si finančné prostriedky na jednotlivé výdavky, aby ste mali jasné hranice a kontrolu nad Vašimi financiami.

Aké je teda ideálne percentuálne rozdelenie Vašich financií?

Stačí si zapamätať niekoľko jednoduchých čísiel: 10 : 20 : 30 : 40.

10 % – tvorba finančnej rezervy

Prvá číslica, 10, predstavuje vytvorenie finančnej rezervy. Mali by ste odkladať aspoň 10 % zo svojho mesačného príjmu na tento účel. Táto rezerva slúži na pokrytie neočakávaných nákladov, ako sú napr. opravy práčky, auta alebo strata príjmu. Optimálna výška finančnej rezervy je vo výške 6-mesačných príjmov.

20 % – investície

Druhé číslo, 20, označuje investície. Ideálnym cieľom je investovať 20 % Vašich príjmov na ciele ako bývanie, štúdium či dôchodok. Tieto kroky Vám pomôžu zabezpečiť si finančnú stabilitu aj v budúcnosti.

30 % – úvery

Tretie číslo, 30, sa týka úverov. Mali by ste sa vyhnúť prekračovaniu 30 % vášho príjmu na splátky úverov. Radí sa sem najmä úver na bývanie (hypotéka) a spotrebné úvery. Spotrebných úverov sa na „zbytočnosti“ ako spotrebný materiál a dovolenky sa treba zbaviť čím skôr a vyhýbať sa im. To Vám pomôže udržať sa nad vodou aj v prípade nečakaných udalostí.

40 % – bežná spotreba

Nakoniec, štvrtá číslica, 40, označuje bežné výdavky. Ideálnym cieľom je, aby Vaša bežná finančná spotreba nezabrala viac ako 40 % z vašich príjmov. To znamená, že by ste mali mať kontrolu nad svojimi výdavkami a vedieť, koľko peňazí miniete na stravu, oblečenie, zábavu a ďalšie bežné potreby.

Ak sa budete riadiť týmito jednoduchými pravidlami, môžete dosiahnuť väčšiu finančnú stabilitu a lepšie sa pripraviť na budúcnosť.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu