Program predčasného splatenia úveru

Ako sa zbaviť úveru predčasne? Poradíme Vám ako to vyriešiť.

Hypotekárny úver sa v poslednom čase stal veľmi obľúbeným spôsobom financovania kúpy nehnuteľnosti, a to najmä pre mladých, ktorí nedisponujú finančnými prostriedkami, a preto je pôžička od banky často jedinou možnosťou. Hypotéka na byt či dom je však veľkým psychickým bremenom, ktorého sa je dobré čo najrýchlejšie striasť.

Jedným zo spôsobov ako na to, je program predčasného splatenia hypotekárneho úveru.

Spôsoby predčasného splatenia hypotekárneho úveru

Ako vždy, existuje viacero spôsobov, ako predčasne splatiť hypotéku. Najčastejšími dvoma, ktoré si následne rozoberieme, sú:

  1. mimoriadne splátky
  2. investičné sporenie

1. Mimoriadne splátky

Mimoriadne splátky hypotéky a ich podmienky definuje priamo zákon. Podľa § 18 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie musí každá banka bez poplatku poskytnúť klientovi možnosť úhrady mimoriadnej splátky vo výške nepresahujúcej 20% istiny hypotéky.  Klient si pritom môže vybrať, akým spôsobom si vďaka mimoriadnym splátkam upraví ďalšie splácanie hypotéky:

  • znížením celkovej doby splatnosti hypotéky pri zachovaní rovnakej splátky, alebo
  • znížením mesačnej splátky pri zachovaní rovnakej doby splatnosti.

Pri mimoriadnych splátkach netreba zabúdať na to, že táto možnosť sa poskytuje zvyčajne ku dňu výročia podpisu hypotekárnej zmluvy a treba o ňu banku vopred požiadať.

Hlavnou výhodou mimoriadnych splátok hypotéky je predovšetkým nižšia miera celkového preplatenia úveru.

2. Investovanie ušetrených peňazí

Druhou cestou k predčasnému splateniu hypotéky je pravidelné investovanie úspor do indexových ETF fondov. Istina hypotéky jej splácaním postupne rovnomerne klesá, zatiaľ čo hodnota investovaných peňazí s využitím zloženého úročenia postupne exponenciálne rastie. V istom momente potom nastane situácia, kedy sa výška vašej investície vyrovná nesplatenej hodnote hypotéky a vy môžete celý zvyšok hypotéky splatiť.

Tento spôsob predčasného splatenia je založený na 4 hlavných pilieroch:

  • investovania do ETF fondov,
  • priemernej výnosnosti investície vyššej ako je úroková sadzba hypotéky,
  • efekte zloženého úročenia,
  • a oslobodení od dane.

Porovnanie mimoriadneho splácania a investovania úspor

Investovanie úspor sa vám oplatí najmä preto, že ak investujete úspory pravidelne po dlhšiu dobu, napríklad 15 – 20 rokov počas splácania hypotéky, postupne vo váš prospech začne fungovať zložené úročenie a okrem vášho vkladu sa vám úročia aj výnosy. Získavate tak tzv. výnosy z výnosov. Hypotekárne úvery sú dnes skutočne lacné v porovnaní s minulosťou a preto vaša investícia do indexových fondov s priemerným ročným výnosom napríklad 8% vám v dlhodobom horizonte zarobí viac ako stratíte na úrokoch pri 1% úročení hypotekárneho úveru.

Výhodou je aj skutočnosť, že finančný majetok, ktorý takto získavate, je vám neustále k dispozícii na rozdiel od úspor, o ktoré prídete každý rok mimoriadnou splátkou hypotéky. Vždy je teda len na vás, ako tieto peniaze využijete, pričom v prípade straty zamestnania alebo dlhodobej práceneschopnosti môžete ich časť využiť aj na zabezpečenie strateného príjmu alebo nevyhnutnú liečbu.

Nakoniec, treba myslieť aj na inú významnú skutočnosť, a to že inflácia je priateľom dlhu. V priebehu 15 – 20 rokov splácania hypotéky zníži inflácia hodnotu vášho dlhu v reálnych peniazoch aj o tretinu. Dlh 100 000 € pred 15 rokmi mal diametrálne odlišnú reálnu hodnotu ako má dnes, preto sa so splácaním hypotéky nemusíte až tak ponáhľať.

Zhrnutie

Splatiť hypotéku čo najskôr je dôležitým rozhodnutím k oslobodeniu sa od finančného záväzku. Netreba však zabúdať na to, že hypotekárny úver je najlacnejšou formou úveru, a pri hľadaní spôsobu predčasného splatenia s tým treba počítať. V porovnaní s mimoriadnymi splátkami je oveľa výhodnejšou formou pravidelné investovanie úspor, ktoré vám z dlhodobého hľadiska zabezpečí vyššiu výnosnosť a disponibilnejší finančný majetok. Odporúčame preto začať čo najskôr, ideálne ešte pred načerpaním hypotéky.