Vinkulácia znamená „viazanie výkonu práva“. Poznáme 3 hlavné druhy: vinkulácia poistenia, vkladu v banke a