Čo je to vinkulácia?

 Určite si pamätáte na situáciu, keď ste kupovali nehnuteľnosť s pomocou hypotéky. V tomto procese ste sa stretli s pojmom „vinkulácia“ a pravdepodobne ste museli do banky priniesť vinkuláciu poistného plnenia.

Čo vinkulácia ako pojem znamená?

Vinkulácia jednoducho znamená „viazanie výkonu práva“. V praxi to znamená obmedzenie dispozičných práv k cennému papieru, vkladu alebo poisteniu. Dispozičné práva sú obmedzené dočasne, a to až do splnenia určitej podmienky. Keď táto podmienka nastane, dispozičné práva sa môžu preniesť na druhú alebo tretiu osobu, ktorá je viazaná vinkuláciou.

Existujú 3 hlavné druhy vinkulácie:

1. Vinkulácia poistenia: Táto forma vinkulácie je najčastejšie používaná pri hypotekárnych úveroch alebo lízingoch. Zaväzujeme sa tým, že poistné plnenie pôjde v prospech tretej strany, napríklad banky.

2. Vinkulácia vkladu v banke: Ide o obmedzenie alebo blokovanie finančných prostriedkov kupujúceho, ktoré banka uvoľní až po splnení dohodnutej podmienky.

3. Vinkulácia pri dovŕšení plnoletosti: V tomto prípade sa vinkulujú finančné prostriedky až do okamihu, keď dotknutá osoba dosiahne plnoletosť. Vinkulácia je teda nástrojom na zabezpečenie a kontrolovanie rôznych finančných transakcií, a môže byť dôležitým aspektom pri kúpe nehnuteľnosti s využitím hypotéky.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu