Ako si vyžiadať akceptačný list?

Rozhodli ste sa presunúť svoje peniaze z II. piliera do perspektívnejších, napríklad indexových fondov? Alebo len nie ste spokojní so správou Vašich fondov a chcete zmeniť dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (ďalej len “DSS”)? Budete na to potrebovať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne.

Prečo potrebujem akceptačný list práve od Sociálnej poisťovne?

Je tomu tak preto, lebo príslušnú časť odvodov posiela do Vami zvolenej DSS práve Sociálna poisťovňa. Pre zmenu DSS je povinnou prílohou okrem zmluvy s novou DSS (tzv. prestupová zmluva) aj akceptačný list, na základe ktorého Sociálna poisťovňa presunie Vaše úspory z pôvodnej DSS do novej a prenastaví aj tok príspevkov do Vami vybraného fondu v novej DSS.

Štandardne sa akceptačný list vydáva bez poplatku, no ak ste za posledný rok už prestup medzi DSS absolvovali, za vystavenie akceptačného listu si Sociálna poisťovňa účtuje poplatok vo výške 16 €.

Vydaný akceptačný list platí po dobu 1 roka odo dňa vydania a požiadať oň môžete nasledujúcimi dvoma spôsobmi:

  1. Jednoducho osobne.

Na akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne Vám ho vystavia na počkanie, ak teda vystojíte radu pred Vami. V Bratislave je to pobočka na Zahradníckej 31.

  1. Elektronicky, no nie vždy jednoducho.

Elektronické vyžiadanie akceptačného listu Vám môže ušetriť čas strávený státím v rade na pobočke, no nemusí to tak byť vždy!

Ak nemáte občiansky preukaz s čipom (eID) alebo ešte nemáte aktivovanú eSchránku, bežte radšej do najbližšej pobočky.

Ak je ale bežnou súčasťou Vášho každodenného fungovania čítačka čipových kariet a bezpečnostný osobný kód (BOK) napísaný na štítku prilepenom k monitoru Vášho počítača, môžete si akceptačný list vyžiadať jednoducho aj online.

Postup pre elektronické vyžiadanie akceptačného listu:

1. Prihláste sa do portálu slovensko.sk pomocou čítačky a občianskeho preukazu, tak ako zvyčajne.

2. V lište na pravej strane zvoľte možnosť “Všeobecná agenda”.

3. Ako poskytovateľa služby zvoľte Sociálnu poisťovňu.

4. Na vyžiadanie akceptačného listu nie je na portáli vytvorený špecifický formulár, preto musíte elektronický dokument vyplniť sami. Do predmetu Vašej žiadosti napíšte “Žiadosť o vydanie akceptačného listu” a do textovej časti naformulujte 1-2 vetami Vašu žiadosť.

5. Následne kliknite na tlačidlo “Skontrolovať” a po úspešnej kontrole zvoľte možnosť “Podpísať”. Po zadaní kódov BOK a KEP je dokument pripravený na odoslanie.

6. Kliknite na tlačidlo “Odoslať”.

Ak viete ako sa s portálom slovensko.sk pracuje, zvládnete to za 5 minút. Váš akceptačný list potom nájdete vo svojej elektronickej schránke.

Záver

Akceptačný list stačí následne odovzdať alebo naskenovať Vášmu finančnému poradcovi, ten ho spolu s podpísanou prestupovou zmluvou odovzdá do novej DSS. Voči predchádzajúcej DSS nemáte žiadnu oznamovaciu povinnosť, takže im už zmenu nemusíte hlásiť.

V prípade záujmu o zmenu fondov alebo DSS nás v kľude kontaktujte. Radi Vám pomôžeme.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu