Prečo je životné poistenie dôležité? 

Zmysel životného poistenia nie je o odškodnení drobných úrazov či rekonvalescencie ľahkých ochorení, ale práve naopak.  Životné poistenie má kryť tie najfatálnejšie príčiny a ich následky, ktoré by zásadným spôsobom mohli ovplyvniť ďalšie fungovanie v živote.

Ako mi vie pomôcť v nečakaných situáciách štát?

Štát so svojim sociálnym a zdravotníckym systémom poskytuje občanovi pomoc, avšak otázkou zostáva, či dostatočnú. Napríklad priemerná výška čiastočného invalidného dôchodku je 230,64€ a plného invalidného dôchodku 417,17€. Málokto vie, že podmienkou na výplatu štátnej invalidnej renty je nutnosť platenia odvodov do sociálnej poisťovne minimálne obdobie.

Dbajte na výber veľkých rizík

Už bývalý slávny americký boxer Myke Tyson povedal, že „každý mal plán, kým nedostal prvú bombu“. Môžete mať aj ten najlepší finančný plán, no pokiaľ sa stanete invalidom a padnete na pár stovák eur od štátu z dôvodu invalidnej renty, tak celý Váš plán sa stáva zbytočným. Preto odporúčame výber veľkých rizík, medzi ktoré patria:

  • Smrť: Pripoistenie kľúčové pre klientov, ktorí majú záujem kryť svoje záväzky (hypotéka, výchova deti, rodinný ropočet) v prípade svojej smrti. Okrem úspor sú totiž dedičné aj dlhy. Štát dokáže formou pozostalostných dôchodkov  (vdovský, resp. vdovecký)iba minimálne kompenzovať príjem po smrti  jedného z manželov. Avšak s dlhom si musí poradiť pozostalá rodina sama. Správne nastavené poistenie dokáže v takomto prípade po smrti dlžníka vyrovnať zostávajúci dlh, prípadne kompenzovať príjem rodiny.
  • Kritické ochorenia: Všetky formy rakoviny, infarkt, mozgová mŕtvica, či napríklad aj Crohnova choroba sa radia medzi tzv. civilizačné ochorenia. Iba na rakovinu zomrie ročne približne 13 000 Slovákov. Na druhú stranu, zdravotné poisťovne na Slovensku preplácajú len približne tretinu dostupných liekov . Ak si chce teda pacient zvýšiť šancu na vyliečenie rakoviny, musí siahnuť hlbšie do svojho vrecka. Správne nastavené poistenie dokáže v takomto prípade pokrývať náklady na liečbu doma alebo v zahraničí.  
  • Invalidita: Človek sa stáva invalidom a teda aj za vyššie spomenutých podmienok má nárok na vyplácanie invalidnej renty až keď jeho pracovná schopnosť klesne o viac ako 40 %. Táto životná zmena súvisiaca napríklad s obmedzením pohybu si môže vyžadovať stavebnú úpravu bytu alebo dokonca úplnú zmenu bydliska. Štát síce ponúka okrem invalidnej renty aj rôzne jednorazové dávky, avšak minimálne postačujúce na všetky nákladné investície. Správne nastavené poistenie dokáže v takomto prípade pokrývať potrebné náklady na ďalšie fungovanie v živote, nákup kvalitnejších zdravotníckych pomôcok alebo na zafinancovanie rehabilitácie či psychologickej pomoci. V niektorých prípadoch dokonca generovať pasívny príjem.
  • Trvalé následky úrazu: Správne nastavené poistenie nás v prípade trvalého a nezvratného poškodenia tela, hybnosti či amputácie  dokáže primerane odškodniť, prípadne zaistiť náklady na doplnkovú liečbu či zdravotnícke pomôcky.

Prečo by som mal uzatvoriť životné poistenie kým som mladý a zdravý?

Keď je človek mladý a zdravý, je pre neho životné poistenie nielen kľúčové, ale aj najlacnejšie. Mladí ľudia zväčša nemajú vybudovanú finančnú rezervu a naopak majú príliš vysoké záväzky.. Na druhú stranu sú pre poisťovňu  najmenej rizikoví. Dnes má približne už 40 % ľudí drahšie poistenie práve na základe doterajších diagnóz. Okrem iného, stúpa počet onkologických pacientov či pacientov s infarktom medzi 30. a 40. rokom života. Pre poisťovňu je  človek, ktorý prekonal nejaké závažnejšie ochorenie alebo má viacero diagnóz náročnejšie a drahšie poistiteľný. Potrebné je vypracúvať skúšobný návrh, ktorého výsledkom môže byť výluka a prirážka na jednotlivé pripoistenia.

Budeme mať životné poistenie alebo radšej siahneme na finančnú rezervu?

Zoberme do úvahy, že na liečbu rakoviny minieme 20 000 €. Ak nemáme životné poistenie s pripoistením rizika kritických ochorení, musíme zaplatiť túto sumu z vlastnej finančnej rezervy alebo sa zadĺžiť. Pokiaľ sme teda neplatili za životné poistenie 50 € mesačne, ale tieto peniaze sme radšej investovali, trvalo nám približne 17 rokov (pri zhodnotení 7 % p. a.), kým sme 20 000 € našetrili. V konečnom dôsledku teda prídeme nie len o zdravie, ale aj o takmer dvadsaťročné úspory a staneme sa pre poisťovňu nepoistiteľný na diagnózu rakoviny.

Zhrnutie

Cieľom správne nastaveného životného poistenia je krytie tých najvážnejších rizík – smrť, invalidita, trvalé následky úrazu a kritické ochorenia.

S uzatvorením zmluvy životného poistenia netreba váhať, nakoľko so zvyšujúcim sa vekom a pribúdajúcimi diagnózami sa úmerne zvyšuje aj jeho cena.

Štát nám síce poskytuje pomoc pri riešení nečakaných životných situácií, avšak tá je iba minimálna.

Uzatvorením životného poistenia viete, že si kupujete istotu a čas, keby sa Vám náhodou niečo stalo a aby Vaši pozostalí alebo vy ste vedeli fungovať a pokračovať vo svojom finančnom pláne ďalej.

Na trhu je niekoľko poisťovní, z ktorých každá ponúka rôzne benefity. Aká poisťovňa je teda tá najlepšia? Jednoducho každá, v ktorej je životné poistenie nastavené správne.

Ak sa rozhodujete o uzatvorení zmluvy rizikového životného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť a my Vám s jej správnym nastavením radi pomôžeme.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu