ETF fondy

Investovanie do ETF fondov sme rozoberali už v článkoch o spôsoboch investovania, o predčasnom splatení hypotéky alebo najlepších spôsoboch sporenia pre deti. Jedno majú v týchto oblastiach spoločné, vždy sú odporúčaným spôsobom investovania, najmä pri investovaní s dlhým investičným horizontom.

V tomto článku sa preto bližšie pozrieme na to, ktoré z týchto fondov preferujeme pri zostavovaní investičného portfólia našich klientov a prečo.

ETF fondy, ktoré tvoria základ nášho odporúčaného portfólia sú:

  • iShares Core S&P 500
  • iShares NASDAQ-100
  • iShares MSCI World Small Cap

Ide o ETF fondy pod taktovkou správcovskej spoločnosti BlackRock, ktorá je najväčším správcom aktív na svete, so spravovanými aktívami vo výške 7,81 bilióna dolárov ku koncu roka 2020. iShares je ich najväčšou divíziou, zahŕňajúcou vyše 800 ETF fondov. Je teda najväčším poskytovateľom ETF nielen v USA ale aj celosvetovo.

Všetky 3 uvádzané ETF fondy sú indexovými fondami. Ich investičným cieľom je preto dosahovať čistý celkový výnos návratnosti svojho benchmarkového, resp. referenčného indexu, teda toho, ktorý kopírujú.

iShares Core S&P 500

Fond iShares Core S&P 500 ETF to robí tak, že investuje do portfólia cenných papierov, ktoré pozostávajú zo zložiek indexu S&P 500. S&P 500 je index akciového trhu, ktorý meria výkonnosť akcií 500 veľkých spoločností kótovaných na burzách cenných papierov v USA. Ide o jeden z najsledovanejších akciových indexov, ktorý v súčasnosti zahŕňa spoločnosti ako Apple, Microsoft, Tesla, Facebook, Google, Visa alebo Netflix.

Výkonnosť fondu iShares Core S&P 500 ETF od BlackRock v rokoch 2010-21, zdroj: eic.eu

Na uvedenie spoločnosti do indexu S&P 500, musí spĺňať predovšetkým nasledujúce kritériá :

  • spoločnosť musí byť verejne kótovaná na Newyorskej burze cenných papierov alebo burze cenných papierov Nasdaq
  • súčet výnosov spoločnosti za predchádzajúce 4 štvrťroky musí byť kladný

Každá spoločnosť, ktorá spĺňa uvedené kritériá, môže byť uvedená do indexu, no dostanú sa tam len tie s najvyššou trhovou hodnotou. Keďže ceny akcií v priebehu času kolíšu, aj zložky indexu sa neustále menia. Druhé menované kritérium robilo dlho problémy napríklad spoločnosti Tesla, ktorá bola kvôli nemu uvedená do indexu S&P 500 až v roku 2020.

iShares NASDAQ-100 Tento ETF fond sleduje ako referenčný index NASDAQ-100. Ten je tvorený cennými papiermi vydanými 100 najväčšími a najviac obchodovanými nefinančnými spoločnosťami na americkej burze NASDAQ. Sú to spoločnosti zo širokej škály odvetví ako technológie, spotrebiteľské služby alebo zdravotná starostlivosť. Okrem gigantov ako Apple či Amazon medzi ne patria aj spoločnosti Adobe, Zoom, Booking Holdings alebo Moderna, ktorá stojí za vývojom jednej z vakcín proti Covid-19.

Výkonnosť fondu iShares NASDAQ-100 ETF od BlackRock v rokoch 2017-21, zdroj: eic.eu

Akcie uvedené v tomto indexe sú trhovo vážené, to znamená, že hoci spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou majú tendenciu mať najväčší vplyv na index, jeho hodnota je upravená tak, aby problémy jednej spoločnosti nemohli mať zásadný vplyv na výsledky indexu. V porovnaní s S&P 500 tvoria v NASDAQ-100 cenné papiere spoločností z technologického odvetvia až 57%, no úplne absentujú finančné spoločnosti (viď porovnanie nižšie).

zdroj: nasdaq.com

iShares MSCI World Small Cap

ETF fond, ktorého referenčným indexom je MSCI World Small Cap Index, ktorý zachytáva zastúpenie relatívne malých spoločností (s trhovou kapitalizáciou do cca 2 miliárd dolárov) v 23 krajinách rozvinutých trhov.

Najväčšie zastúpenie majú cenné papiere spoločností pôsobiacich v odvetviach ako priemysel, informačné technológie, financie, zdravotná starostlivosť či nehnuteľnosti. Z pohľadu regionálneho zastúpenia predstavuje 58% USA, 11% Japonsko a 7% Spojené kráľovstvo.

Zhrnutie

Vyššie uvedené ETF fondy predstavujú iba vzorku z nami odporúčaného portfólia, ktoré Vám v prípade záujmu pomôžeme nastaviť tak, aby zodpovedalo Vašim investičným cieľom a predstavám.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o pravidelnom investovaní do ETF fondov, neváhajte nás kontaktovať.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu