Finančný poradca vs. finančný sprostredkovateľ. Aký je medzi nimi rozdiel?

Mnoho ľudí si mýli pojem finančný sprostredkovateľ a finančný poradca. Dnes sa pozrieme na legislatívne vyrozumenie týchto pojmov.

Kto je finančný poradca?

Finančný poradca je osoba, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom. Poskytuje poradenstvo a rady týkajúce sa osobných financií a investícií, za ktoré mu klient platí dohodnutú sumu. Finančný poradca nemôže poskytovať finančné sprostredkovanie, t. j. uzatváranie finančných produktov. Finančných poradcov je na Slovensku len 8 a táto služba sa využíva oveľa menej.

Kto je finančný sprostredkovateľ?

Finančný sprostredkovateľ na rozdiel od poradcu radí klientovi na základe zmluvy, ktorú má uzavretú s finančnou inštitúciou. Zväčša ju ma uzatvorenú s viacerými inštitúciami, aby bola zachovaná nezávislosť poradenstva. Finančné sprostredkovanie je pre klienta zadarmo a sprostredkovateľ je odmenený formou provízie z danej finančnej inštitúcie v prípade uzatvorenia zmluvy.

Výber finančného poradcu a sprostredkovateľa je dôležitý krok pri riadení vašich financií a investícií. V ďalšom článku si povieme o pár tipoch, ako spoznať kvalitného finančného poradcu. 

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu