Možnosti poistenia – ktoré potrebujete?

Poistenie poskytuje Vám, Vašej rodine a majetku ochranu pred rôznymi závažnými a neočakávanými situáciami v živote. Rozhodne sa preto oplatí nezanevrieť na dobré poistenie. Potrebujete sa zorientovať v rôznych možnostiach a typoch poistenia? Ste tu správne – čítajte ďalej!

Životné, neživotné – ako sa v tom vyznať?

Poistenia delíme do dvoch hlavných skupín – životné a neživotné. Toto delenie rozlišuje aj zákon
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Životné poistenie je spôsob finančného zabezpečenia vhodný pre každého, kto má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky a chce si byť istý, že v prípade nepredvídateľných životných udalostí ako sú smrť, kritické ochorenia alebo invalidita, nebude musieť znášať finančné dôsledky týchto udalostí on sám alebo jeho rodina. Zároveň má Vám alebo Vašej rodine pomôcť v takýchto prípadoch udržať životný štandard. Zároveň môže slúžiť aj na vytvorenie finančnej rezervy na čokoľvek alebo v prípade dožitia stanoveného veku na zabezpečenie vyššieho dôchodku.

Životné poistenia sa delia najmä na:

 • rizikové životné poistenie – ide o rizikové poistenie bez sporenia, ktoré kryje vopred dojednané riziká a na krytie týchto rizík je spotrebované celé poistné.

Pri rizikovom životnom poistení možno popri poistení pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu dojednať ja pripoistenie pre rôzne doplnkové riziká, napr.:

 • vznik neschopnosti splácať úver,
  • vznik závažných ochorení ako rakovina, mozgové ochorenia, infarkt a iné,
  • dlhodobú práceneschopnosť,
  • invaliditu a ďalšie.
 • kapitálové životné poistenie – ide o spojenie rizikového životného poistenia a dlhodobého garantovaného sporenia, s tým, že časť poistného sa spotrebuje na poistené riziká a časť sa pripisuje na osobné konto, ktoré sa zhodnocuje stanovenou technickou úrokovou sadzbou,
 • investičné životné poistenie – je kombináciou rizikového životného poistenia a investovania, kedy časť poistného slúži na krytie nejakého rizika a časť poisťovňa za vás investuje do cenných papierov a následne výnosy alebo straty pripisuje, resp. strháva z Vášho osobného konta.

Tomu, či sa oplatí uzavrieť kapitálové alebo investičné životné poistenie sa venujeme v samostatnom článku.

Medzi neživotné poistenia patria predovšetkým:

 • poistenia majetkunajčastejšie má formu poistenia nehnuteľnosti alebo poistenia domácnosti pre prípad vzniku požiaru, úderu blesku, povodní alebo iných prírodných udalostí alebo pre prípad vytopenia susedom či vlámania a krádeže.

V prípade financovania kúpy nehnuteľnosti hypotekárnym úverom je podmienkou bánk na jeho poskytnutie práve poistenie nehnuteľnosti.

Najčastejšou chybou pri poistení majetku je podpoistenie, teda stav, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako hodnota poisteného majetku. Takéto poistenie preto treba správne nastaviť, prípadne pravidelne aktualizovať z dôvodu rastu cien nehnuteľností.

 • poistenie zodpovednosti za škodunajčastejšie ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.

Označuje sa aj ako PZP, keďže ide o zo zákona povinné zmluvné poistenie pre každé vozidlo, pričom slúži na pokrytie škody na majetku a na zdraví, ktoré niekomu pri vedení motorového vozidla spôsobíte. Doplnkom je dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré slúži na pokrytie škody, ktorá vznikne pri vedení motorového vozidla Vám.

 • cestovné poistenieslúži najmä na pokrytie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie batožiny, storna letenky a asistenčných služieb, no môže slúžiť aj na poistenie zodpovednosti za škodu napríklad v prípade ak si na dovolenke plánujete požičať auto. Často sa dá uzavrieť rýchlo a jednoducho aj online a môže byť ponúkané aj ako celoročné cestovné poistenie.

Najvýhodnejšie ponuky najčastejšie uzatváraných neživotných poistení si viete porovnať napríklad na portáli PREVERUJ (www.preveruj.sk).

Zhrnutie

Správne nastavené životné poistenie je dôležitým nástrojom na finančné zabezpečenie pred následkami neočakávaných životných situácií a preto by malo byť samozrejmosťou pre každého z nás. Jeho uzatvorenie netreba odkladať a pri nastavovaní krytých rizík a pripoistení treba byť veľmi dôsledný a nič nepodceniť. Rovnako to platí aj pre neživotné poistenia, ktoré Vás môžu ochrániť pred finančnými ťažkosťami v prípade prírodných katastrof alebo na cestách. V záujem individualizovaného nastavenia Vášho životného či neživotného poistenia nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Ochotne tiež zhodnotíme Vaše aktuálne poistenie a pomôžeme Vám s jeho správnym nastavením.