Oplatí sa investovať do korporátnych dlhopisov?

Čo je to korporátny dlhopis?

Podnikový alebo korporátny dlhopis je taký cenný papier, ktorého emitentom je konkrétna spoločnosť, ktorá chce takýmto spôsobom získať peniaze pre svoje podnikateľské plány. Je to v podstate pôžička pre danú spoločnosť priamo od Vás ako investora – majiteľa dlhopisu.

Investíciu do korporátnych dlhopisov môžeme chápať ako jazdenie autom. Nikto si nesadá do auta s tým úmyslom, že havaruje. A čím je šofér skúsenejší, tým menšia je pravdepodobnosť havárie či inej kolízie. Avšak nikdy nebude nulová, pretože my nemusíme byť príčinou havárie. A presne tak je to aj v investovaní: u skúsenejšieho investora je menšia pravdepodobnosť, že urobí chybu a nakúpi nesprávne dlhopisy, ktoré mu napríklad emitent (t.j. daná spoločnosť) nebude vedieť spätne vyplatiť.

Aké výhody a riziká sú spojené s investovaním do korporátnych dlhopisov?

Ako už dobre vieme, vo svete nie je nič zadarmo a riziko je prirodzená súčasť investovania. Dosiahnutý výnos je odmenou za podstúpené riziko a vo všeobecnosti platí, že čím vyššie riziko sme ochotní podstúpiť, tým vyšší výnos môžeme očakávať.

Ak sa rozhodneme investovať priamo do dlhopisov konkrétnej spoločnosti, mali by sme poznať odpovede na minimálne týchto  5 otázok:

1. Ide o stabilnú spoločnosť na trhu alebo startup, ktorý potrebuje peniaze z dlhopisov na svoj rozbeh?

2. Ako dlho existuje daná spoločnosť na trhu?

3. Je nadmerne zadlžená? Potrebuje peniaze z predaja dlhopisov na splácanie svojich záväzkov?

4. Mala spoločnosť v minulosti problém so splácaním svojich záväzkov?

5. Poznám všetky podmienky a náklady spojené s kúpou a držaním konkrétneho dlhopisu?

Nech sú odpovede na predošlé otázky akékoľvek, faktom zostáva, že pri rozhodnutí nakupovať dlhopisy jednej konkrétnej spoločnosti sa stávame investorom, ktorý vsadil svoje peňažné prostriedky len na jednu kartu. Takáto forma investovania je vhodná pre skúsených investorov.

Komunikovaný výnos totiž nemusí byť garanciou jeho vyplatenia. Z tohto dôvodu je potrebné zvážiť, akú časť Vášho portfólia bude tvoriť plánovaná investícia. Preto je ešte dôležité si zodpovedať nasledujúce otázky: Prečo si firmy nepožičiavajú priamo od bánk? Sú banky vôbec ochotné im požičať? Prípadne pokiaľ nie, tak z akého dôvodu?

Zhrnutie

Aj pri investovaní do korporátnych dlhopisov je kľúčové slovo diverzifikácia. Za vysokými úrokmi sa môže skrývať vysoké trhové riziko. Ako ponaučenie z minulosti vedia byť príklady spoločností ako ArcaCapital a Helske, ktoré mali problémy s vyplatením veriteľov.

Kvalitné korporátne dlhopisy majú priestor v budovaní a správe majetku, avšak iba po dôkladnom preverení a zodpovedaní vyššie uvedených otázok.

Odporúčame aby investícia do konkrétnych spoločností tvorila len menšiu časť Vášho investičného portfólia.

Pokiaľ zvažujete investíciu do dlhopisov, obráťte sa na odborníkov a napíšte nám. Poradíme Vám s výberom správneho riešenia.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu