Viem si predschváliť hypotéku za súčasných úrokov?

Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť alebo inak nazývaná aj ,,hypotéka naopak“ je špecifický druh úveru, kedy žiadateľ o úver požiada o schválenie hypotéky bez toho, aby mal vopred vybranú nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť si následne musí vybrať do určitého času a predložiť ju banke na špecifikáciu.

Veľkou výhodou je, že klient si schváli úver pri aktuálnych sadzbách, čo je v čase rapídneho zvyšovania úrokových sadzieb obrovská výhoda.

Žiadateľovi sa schváli výška úveru podľa jeho aktuálneho príjmu v čase schvaľovania. Príjem klienta sa preveruje pri schvaľovaní úveru a pri následnej špecifikácii nehnuteľnosti sa už spätne nepreveruje. Výška schváleného úveru sa môže po výbere nehnuteľnosti (ktorá sa predloží banke na špecifikáciu) znížiť, avšak zvýšiť sa nedá. Preto je vhodné popremýšľať, do akej najdrahšej nehnuteľnosti by som išiel.

Tento druh hypotekárneho úveru je možné využiť na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti.

Kedy sa mi oplatí zaujímať sa o hypotéku naopak?

  1. Pokiaľ očakávam zmenu výšky príjmu (zníženie platu alebo dobre vychádzajúci aktuálny priemer platu – napr. ak som dostal odmeny)
  2. V čase plánovanej zmeny zamestnania
  3. V prípade, ak plánujem zmeniť pracovný pomer  (TPP à SZČO, alebo naopak)
  4. V prípade očakávania rastu úrokových sadzieb
  5. V prípade hrozby obnovenia protipandemických opatrení

V súčasnosti hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť ponúkajú na Slovensku 2 banky – ČSOB a UniCredit Bank. Pozrieme sa na jednotlivé rozdiely v oboch bankách.

Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť v ČSOB

Na špecifikáciu nehnuteľnosti má klient od podpisu úverovej zmluvy 6 mesiacov. Za poskytnutie úveru sa platí poplatok vo výške 150 €. Pokiaľ však k vybranej nehnuteľnosti bude predložený energetický certifikát, tento poplatok bude odpustený. Ak však klient nestihne lehotu na špecifikáciu (6 mesiacov), úverový vzťah zaniká. Klient nemusí zaplatiť žiadnu pokutu za nečerpanie úveru.

Týmto typom hypotéky je možné zabezpečiť si až 90 % financovanie nehnuteľnosti. Pokiaľ si nakoniec klient nájde lacnejšiu nehnuteľnosť alebo má záujem o získanie zvyšných peňazí na prípadnú rekonštrukciu, musí banke predložiť čestné prehlásenie na rekonštrukciu.

Nevýhodami tohto typu úveru v ČSOB sú  plynutie fixácie  dňom podpisu úverovej zmluvy a možnosť využitia len na kúpu nehnuteľnosti, nie na výstavbu.

Hypotéka naopak v UniCredit Bank

V porovnaní s ČSOB sú podmienky ,,hypotéky naopak“ v prípade UniCredit Bank viac-menej rovnaké, avšak maximálna výška financovania nehnuteľnosti môže byť 80 %, úver je možné využiť aj na výstavbu a fixácia začne plynúť až načerpaním hypotéky.

Podstatnou nevýhodou je, že pokiaľ klient nestihne lehotu 6 mesiacov na špecifikáciu, musí zaplatiť pokutu za nečerpanie vo výške 500 €. Na prípadnú rekonštrukciu nehnuteľnosti smie klient využiť maximálne 20 000 € z hypotéky. Maximálna výška poskytnutého úveru je 300 000 €. Poplatok za spracovanie hypotéky je vo výške 0,90 % z výšky úveru (min. 200 €, max. 1 000 €).

Zhrnutie a porovnanie hypotéky naopak v oboch bankách

 ČSOBUniCredit Bank
Poplatok za nečerpanieKlient platí iba spracovateľský poplatok (0 alebo 150 €)500 €
Lehota na špecifikáciu6 mesiacov6 mesiacov
Možnosť využitia na výstavbunieáno
Začiatok plynutia fixáciePodpisom úverovej zmluvyČerpaním hypotéky
Maximálne % financovania90 %80 %

V prípade záujmu či poradenstva o hypotéku naopak nás neváhajte kontaktovať.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu