Na výbere ETF záleží

O výhodách investovania do ETF fondov sa môžete viac dozvedieť TU. V tomto článku si povieme, ako výber ETF môže ovplyvniť zhodnotenie Vašich úspor.

Len na americkej burze je v súčasnosti kótovaných viac ako 2000 ETF, preto je dôležité zúžiť tento široký výber v súlade s Vašim portfóliom a dlhodobou investičnou stratégiou.

Určite si investičné zameranie

Najdôležitejšími aspektami na zváženie pred výberom samotného ETF, do ktorého, resp. ktorých budete investovať, je vybrať si triedu aktív a jej zastúpenie vo Vašom portfóliu.

Existuje 5 hlavných tried aktív, a to:

  • hotovosť
  • komodity
  • nehnuteľnosti
  • dlhopisy
  • akcie

Najväčšie množstvo dostupných ETF je zameraných práve na dlhopisy a akcie.

Následne je potrebné zvoliť si mieru diverzifikácie. Napríklad pri akciách môžete investovať po celom svete s jediným ETF alebo si zvoliť len niektorý región, napríklad rozvíjajúce sa trhy.

Môžete sa tiež zamerať na konkrétne odvetvia alebo konkrétne investičné oblasti, napr. obnoviteľné zdroje energie.

Výber indexu

Pri výbere indexu platí, že čím viac akcií sleduje, tým lepšie reprezentuje trh – preto sú široké trhové indexy najlepšie na diverzifikáciu, a to bez ohľadu na to, či chcete investovať do jediného ETF alebo si vybudovať celé portfólio.

Práve tu sa ukazuje silná stránka investovania do ETF, pretože najľahší spôsob investovania na globálnom akciovom trhu je investovanie práve do širokého trhového indexu, čo je prostredníctvom ETF možné s relatívne nízkymi nákladmi.

Naopak, čím viac sa index koncentruje na špecifický región alebo odvetvie, tým riskantnejšie bude doň investovať.

Ak si zvolíte napríklad ETF kopírujúci index MSCI World, instantne investujete do akcií vedúcich spoločností vyspelých svetových ekonomík.

Zastúpenie ekonomík v indexe MSCI ACWI

zdroj: mcsi.com

Výhodou ETF sledujúceho tento index je, že nie ste viazaný úspechmi/neúspechmi jednej ekonomiky. Taktiež nie ste nútený premýšľať ako a kam alokovať investované prostriedky, keďže zastúpenie ekonomík v indexe je vopred dané.

Výber ETF

Pri výbere konkrétneho ETF môžu zavážiť rôzne faktory, napr. celkový pomer nákladov, veľkosť fondu alebo výkonnosť a sledovací rozdiel, či dobré meno ETF na trhu.

Náklady na správu a riadenie ETF sa dnes približujú nule, teda sú podstatne nižšie ako poplatky za správu a riadenie podielových fondov. Pri výber však stále môžete porovnávať medzi poplatkami jednotlivých fondov. Dôležitým faktorom je aj veľkosť fondu, resp. výšku spravovaného majetku fondu. Platí, že čím viac, tým lepšie, a ak si vyberiete ETF spravujúci majetok viac ako 100 miliónov dolárov, mal by byť dostatočne chránený pred tým, ak sa väčšie množstvo investorov naraz rozhodne svoje investície zlikvidniť. Príkladom môže byť iShares Core S&P 500 ETF, ETF sledujúci známy index S&P 500, ktorý spravuje aktíva vo výške približne 286 miliárd dolárov (jún 2021).

Ďalším zaujímavým údajom pri výbere konkrétneho ETF je jeho výkonnosť v porovnaní so sledovaným indexom, tzv. sledovací rozdiel. Žiadny ETF nemá v skutočnosti rovnaký výnos ako sledovaný index, pretože ETF musí predsa platiť transakčné poplatky, dane alebo platy. Niektoré ETF majú sledovací rozdiel nižší ako iné. Preto sa pri výbere ETF možno riadiť aj výškou tohto rozdielu.

Zhrnutie

Nech už sa rozhodnete pre akékoľvek ETF, vždy platí, že väčšina investorov by sa mala riadiť 4 základnými pravidlami: investovať do akcií pre dlhodobé zhodnotenie majetku; diverzifikovať najviac ako to ide, pre zníženie rizika; zvoliť si jednoduché a lacné investičné riešenie a vyhnúť sa snahe prekonať trh.

Pokiaľ máte záujem o zostavenie investičného portfólia vhodného pre Vás, neváhajte sa na nás obrátiť.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu