Kryptomeny vs. ETF fondy

Investovať cez kryptomeny alebo ETF fondy?

Kryptomeny zažívajú poslednú dobu veľký ošiaľ po celom svete. Či u malých alebo veľkých investorov. Počet kryptomien stále rastie a je ťažké vybrať tú najlepšiu s investičným potenciálom. Kryptomien je už vyše 9 000.

Kryptomeny

Čo to vlastne kryptomena je? Kryptomena je virtuálna mena, ktorá využíva kryptovanie/šifrovanie operácií (napr. Bitcoin, Etherum a ďalšie). Kryptomena je väčšinou konvertibilná, možno si ju teda kúpiť za reálnu menu a naspäť ju predať za reálnu menu. (zdroj: NBS)

Najznámejšia kryptomena je Bitcoin. Bitcoin vznikol v roku 2008. Označuje sa za kryptoaktívum. Ide teda o digitálny prostriedok s možnosťou výmeny.

Výhody:

 • Bitcoin fyzicky neexistuje a nevydáva ho centrálny verejný orgán, je teda „mimo systému“
 • Blockchain – nájde rozumné využitie v krajinách, ktoré sú technologicky vyspelé

Nevýhody:

 • Bitcoiny môžu byť ukradnuté hackermi
 • Majitelia nemajú žiadnu právnu ochranu
 • Dane a odvody – 19 % alebo 25 % daň z príjmu a 14 % zdravotné poistenie
 • Nie je stabilný. Jeho hodnota sa môže v priebehu niekoľkých hodín extrémne zmeniť. Jednoducho povedané, večer máte na novú Audi, ráno na novú Fabiu (použité pre rozdiel v cene). Samozrejme to môže platiť aj naopak.

Vývoj Bitcoinu za posledných 5 rokov

Zdroj: aplikácia Akcie Apple

ETF FONDY

Pokiaľ chcete vedieť viac o ETF, dočítate sa to v našom predošlom článku (ETF fondy). Našim odporúčaním je určite dlhodobé investovanie cez ETF fondy, nie cez kryptomeny.

Výhody investovania do ETF:

 • Oslobodenie od dane z príjmov po roku držania
 • Nakoľko sú obchodované na burze, podliehajú kontrole a regulácii
 • Nízke náklady
 • Diverzifikácia – diverzifikáciou sa znižuje riziko investovania

Nevýhody investovania do ETF:

 • Ide o dlhodobé zhodnocovanie – ETF teda nie je tých, čo chcú tzv. „rýchle peniaze“
 • Trhové riziko – vzhľadom na vybranú investičnú stratégiu

Najväčším správcom aktív vo svete je spoločnosť BlacRock, ktorá spravuje vyše 9 bilionóv USD. Pre porovnanie volatility (teda kolísania hodnoty investície) Bitcoinu a ETF fondu sme si vybrali najznámejší akciový indexový fond S&P 500. Tento index zahŕňa 500 najväčších obchodovateľných podnikov na americkej burze.

Vývoj indexu S&P 500 za posledných 5 rokov

Zdroj: aplikácia Akcie Apple

Zhrnutie

Skúste sa zamyslieť, či sú kryptomeny vhodnou investíciou na dlhodobé zhodnotenie majetku. Investície do kryptomien sú brané ako špekulatívna investícia, teda ide o vidinu rýchleho obohatenia sa. Ak však napriek všetkému máte záujem investovať do kryptomien, obráťte sa na nás a môžeme Vám vybrať kvalitného poskytovateľa, napr. aby ste nepreplatili a zaplatili teda nízke poplatky. Kryptomeny by mali tvoriť maximálne 2 – 5 % portfólia.

Z dlhodobého hľadiska ich teda určite neodporúčame. Pri dlhodobom investovaní odporúčame radšej investovať cez ETF fondy. Pre správny výber investičnej stratégie a ETF fondov sa môžete na nás obrátiť. Radi Vám pomôžeme.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu